film

reviews
 

 

eXistenZ (1999)

Director:
David Cronenberg
COUNTRY
Canada/UK/France
GENRE
Science Fiction/Thriller
NORWEGIAN TITLE
eXistenZ
RUNNING TIME
97 minutes
Producer:
David Cronenberg
Andras Hamori
Screenwriter:
David Cronenberg


Cast includes:

CHARACTER PERFORMER RATING
Allegra Geller Jennifer Jason Leigh
Ted Pikul Jude Law
Kiri Vinokur Ian Holm ½
Gas Willem Dafoe
Yevgeny Nourish Don McKellar
Hugo Carlaw Callum Keith Rennie
Seminar Leader Christopher Eccleston
Merle Sarah Polley
D'Arcy Nader Robert A. Silverman

 

Review (English)

David Cronenberg's thematic interest is perhaps more recurring than for any other filmmaker today. For 25 years this independent Canadian has made movies about abnormal and/or mutilated bodies and body parts, and about the darkest secrets of the human psyche. Few directors are more thematically ambitious than Cronenberg, and few have asked more questions through their films which nobody has been able to answer. His portfolio is made up of fascinating psychological thrillers like The Dead Zone and The Fly. His previous film, Crash, a detached and speculative film about sexual deviations, had a too irrelevant subject matter to interest. His latest, eXistenZ, is a thematically significant and visually captivating mystery about (and in) virtual reality. At this, the film is reminiscent of The Matrix, but that's also the end of the similarities between the two films. Because eXistenZ is a far more idiosyncratic experience which cares less about conventional film form. In here Cronenberg toys with the idea of eliminating the distinction between game characters and real-life people. The film dances around between familiar Cronenbergian peculiarities like mutant reptiles and computer games which connect directly into the spinal cord.

Jennifer Jason Leigh is one of the most interesting female performers of her generation, og here she's in full bloom. By her side is Jude Law - the pretty boy who reportedly has trouble getting good enough roles because of his good looks. Law and Leigh find a good rhythm to their interplay as they dive down into Cronenberg's virtual reality. eXistenZ answers fewer questions than it asks, but along the way both our senses and our mind are constantly challenged in the midst of a delightful Cronenbergian wrapping. eXistenZ is aesthetic, disgusting and narratively stimulating.

 

Review (Norwegian)

David Cronenbergs tematiske interesse er kanskje mer tilbakevendende enn hos noen annen filmskaper. I 25 år har den selvstendige kanadieren laget filmer om abnorme og/eller lemlestede kropper og kroppsdeler, og om menneskenes mørkeste hemmeligheter. Få er mer tematisk ambisiøs enn Cronenberg, og få har stilt flere spørsmål på film som ingen har klart å svare på. På samvittigheten har han interessante psykologiske thrillere som The Dead Zone og The Fly. Hans forrige film, Crash, var en ufokusert og spekulativ film om seksuelle avvik, hvis tematikk var for irrelevant til å kunne være interessant. Hans nyeste, eXistenZ, er et tematisk aktuelt og visuelt fantastisk mysterium om (og i) virtual reality. På dette punktet er filmen lik The Matrix, men her stopper også likhetene. For eXistenZ er en langt særere affære som bryr seg mindre om konvensjonell filmform. Den leker med ideen om at forskjellen på spillfigurer og virkelige mennesker blir tilnærmet utslettet. Den danser omkring mellom sedvanlige cronenbergske særegenheter som mutante reptiler og dataspill koblet direkte på ryggmargen, mens den lar tilskueren tro at det er tilfeldig hvordan historien utspiller seg.

Jennifer Jason Leigh er en av de mest interessante kvinnelige skuespillerne i sin generasjon, og her er hun i sitt ess. Ved siden av henne finner vi Jude Law - kjekkasen som etter sigende sliter med å få gode nok roller grunnet sitt for gode utseende. Law og Leigh finner en god rytme i sitt spill, og dykker hodet under overflaten og ned i Cronenbergs virtuelle virkelighet. eXistenZ besvarer færre spørsmål enn den stiller, men underveis får sansene og tankene gode utfordringer i herlig cronenbergsk innpakning. Estetisk, motbydelig og narrativt utfordrende.

English review: Copyright © 14.5.2012 Fredrik Gunerius Fevang
Norwegian review:
Copyright © 13.10.2002 Fredrik Gunerius Fevang
[HAVE YOUR SAY]